Πιστοποιητικά

ipad

Η έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού αποτελεί μία πράξη υψηλής ιατρικής ευθύνης.

Στο ιατρείο αναλαμβάνουμε την έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και ιατρικών γνωματεύσεων μετά από προηγούμενη γραπτή ή προφορική αίτηση του προσώπου στο οποίο αφορούν.

Τα ιατρικά πιστοποιητικά που αφορούν στην παρούσα κατάσταση του ασθενούς προϋποθέτουν την προηγούμενη εξέταση του ασθενούς. Διενεργούνται εξετάσεις με ψυχομετρικά εργαλεία (Αξιολόγηση προσωπικότητας, νοημοσύνης, ψυχιατρικών διαταραχών, διαταραχών διάθεσης, ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής) και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο από την ομάδα των συνεργατών του ιατρείου ή ζητείται από τον ενδιαφερόμενο.

ΔΕΝ αναλαμβάνουμε, ούτε παρέχουμε πιστοποιητικά ψυχικής υγείας για άδειες οπλοφορίας / οπλοκατοχής.

Ισοτιμία Ιατρικών Πιστοποιητικών (Δημόσιος – Ιδιωτικός Τομέας)
Νόμος 3418/2005, ΦΕΚ 287 Τεύχος Α’, Άρθρο 5 («Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας») Σε συνδυασμό με το Νόμο 3627/2007, ΦΕΚ 292 Τεύχος Α’, Άρθρο 6, Παράγραφος 2 Άρθρο 5
Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις

Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού. Τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν.

Ο ιατρός οφείλει, όταν συντάσσει πάσης φύσεως ιατρικά πιστοποιητικά ή γνωματεύσεις,
​να αναφέρει το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, καθώς και το όνομα του λήπτη του πιστοποιητικού.

Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις εκδίδονται μετά από προηγούμενη γραπτή ή προφορική αίτηση του προσώπου στο οποίο αφορούν ή, κατ’ εξαίρεση, τρίτου προσώπου που έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει, καθώς και όταν αυτό ρητά προβλέπεται στο νόμο. Ειδικά τα ιατρικά πιστοποιητικά που αφορούν στην παρούσα κατάσταση του ασθενούς προϋποθέτουν την προηγούμενη εξέταση του ασθενούς. Η έκδοση αναληθών ιατρικών πιστοποιητικών συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ιδιώτες ιατροί που εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά ή μετέχουν σε επιτροπές που τα εκδίδουν, θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια που έχει ο όρος στον Ποινικό Κώδικα.

Τα πάσης φύσεως ιατρικά πιστοποιητικά ή ιατρικές γνωματεύσεις παραδίδονται σε αυτόν που παραδεκτά το ζήτησε ή σε τρίτο πρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τον αιτούντα.

(Πηγή: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών)

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Για άτομα που διαμένουν εκτός Αττικής είναι διαθέσιμη η επικοινωνία, η συμβουλευτική και η διαχείριση προβλημάτων μέσω ιντερνέτ (Skype, Facetime). Μπορείτε να καλέσετε για να ενημερωθείτε σχετικά στο 2107247010.

Γνωμοδοτήσεις

Οι ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες αποτελούν μια πολύ σοβαρή και εξειδικευμένη ψυχιατρική πρακτική. Το ιατρείο μας έχει σημαντική εμπειρία και γνώση στον τομέα υποθέσεων που αφορούν σε αστικό και ποινικό δίκαιο και χρήζουν ψυχιατρικής γνωμοδότησης.

Διατίθενται υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου.

Υπάρχει διεπιστημονική ομάδα η οποία αποτελείται, εκτός του κ. Παπακωνσταντίνου Αναστασίου, από ειδικό ιατροδικαστή – πραγματογνώμονα, ειδικό παιδοψυχίατρο – πραγματογνώμονα, παιδίατρο, γυναικολόγο, ουρολόγο – ανδρολόγο, ψυχολόγους, καθώς και έγκριτους νομικούς.

Όλοι οι επιστήμονες της διεπιστημονικής ομάδας έχουν μεγάλη εμπειρία σε δικαστικές πραγματογνωμοσύνες, συχνά παρίστανται στο δικαστήριο, είτε ως πραγματογνώμονες είτε ως ειδικοί μάρτυρες.

Υποθέσεις με τις οποίες συχνά απασχολείται η διεπιστημονική ομάδα του ιατρείου αφορούν σε:

  • ακούσια νοσηλεία ψυχικά πάσχοντος
  • δικαστική συμπαράσταση
  • διαπίστωση της δυνατότητας καταλογισμού
  • ανικανότητα για δικαιοπραξία ως συνέπεια διανοητικής διαταραχής
  • καταλληλότητα γονέα για ανάθεση επιμέλειας ανηλίκου
  • κακοποίηση / σεξουαλική κακοποίηση / κακοποίηση ανηλίκου
  • γνωμάτευση γύρω από θέματα βιοηθικής
34d5
Logo 3 retina

Αναστάσιος Παπακωνσταντίνου MD MSc

Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής – Σεξολόγος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασιλίσσης Σοφίας, 115 28, Αθήνα
Σταθμός Μετρό: (Μέγαρο Μουσικής)

Τηλέφωνο: 210 7247010

Email: info@sexologia.gr , info@psyxiatros-athina.gr