Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή και Συνοδές Διαταραχές

R54E6

Ήδη από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας παρατηρείται αυξημένο ερευνητικό και κλινικό ενδιαφέρον από την Παγκόσμια Ψυχιατρική Κοινότητα για την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.

Παράλληλα αντίστοιχο ζωηρό ενδιαφέρον υπάρχει και για μια ομάδα διαταραχών που αν και ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες διαταραχών, φαίνεται να σχετίζονται με την ΙΔΨ ώστε να συγκροτούν μια ομάδα διαταραχών που συχνά αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως «φάσμα ιδεοψυχαναγκαστικών διαταραχών».

Η συγκρότηση της ομάδας των διαταραχών αυτών βασίζεται σε κλινικές παρατηρήσεις. Φαίνεται ότι οι διαταραχές αυτές έχουν κοινά φαινομενολογικά χαρακτηριστικά με την ΙΔΨ και πιο συγκεκριμένα χαρακτηρίζονται, εκτός των άλλων, από ιδεοληπτικού τύπου σκέψεις και ψυχαναγκαστικού τύπου συμπεριφορές.

Σε αυτήν την ομάδα διαταραχών φαίνεται ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά και σε άλλες παραμέτρους όπως στη συννοσηρότητα, στους βιολογικούς αιτιοπαθογενετικούς παράγοντες, όπως και στη φαρμακευτική ανταπόκριση στη θεραπεία.

Για τους παραπάνω λόγους, στην καινούρια έκδοση του διαγνωστικού εγχειριδίου της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρίας (DSM-V, APA 2013) υπήρξαν ορισμένες αλλαγές σε σχέση με την παλαιότερη έκδοση, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:

α) η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή περιγράφεται πλέον σε ξεχωριστό κεφάλαιο και όχι κάτω από τις αγχώδεις διαταραχές (διαταραχές σχετιζόμενες με ιδεοληψίες και καταναγκασμούς) μαζί με τη σωματοδυσμορφική διαταραχή, την τριχοτιλλομανία, το σύνδρομο παθολογικής αποθησαύρισης (hoarding) και το σύνδρομο καταναγκαστικής εκδοράς (skin picking).

β) αφαιρέθηκε το κριτήριο το οποίο απαιτούσε την ύπαρξη μερικής έστω επίγνωσης της παθολογικής φύσης των συμπτωμάτων. Αντί αυτού, το DSM-V προτείνει τη ξεχωριστή κωδικοποίηση της εναισθησίας σε τρία στάδια: καλή (αναγνωρίζεται το παθολογικό φαινόμενο), φτωχή (στο όριο της υπερτιμημένης ιδέας), απούσα (στο όριο της παραληρητικής ιδέας).

γ) η καταναγκαστική αποθησαύριση (Hoarding) αποτελεί πλέον ξεχωριστή κατηγορία και δεν περιγράφεται ως διακριτός υπότυπος της ΙΔΨ.

Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΔΨ)

Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή χαρακτηρίζεται από την παρουσία ιδεοψυχαναγκασμών και καταναγκασμών.

Οι ιδεοψυχαναγκασμοί είναι επαναλαμβανόμενες και επίμονες σκέψεις, εικόνες ή παρορμήσεις οι οποίες βιώνονται ως ανεπιθύμητες και ενοχλητικές.

Οι καταναγκασμοί είναι επαναληπτικές συμπεριφορές ή νοητικές πράξεις τις οποίες πραγματοποιεί το άτομο σε απάντηση των ιδεοψυχαναγκασμών ή με βάση κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται με πολύ σταθερό και άκαμπτο τρόπο. Ο σκοπός των καταναγκασμών είναι η μείωση του άγχους ή της ενόχλησης που αισθάνεται το άτομο. Ωστόσο, αυτές η συμπεριφορές ή οι νοητικές δράσεις δεν συνδέονται ρεαλιστικά με αυτό που είναι σχεδιασμένες να εξουδετερώσουν ή να εμποδίσουν ή είναι καθαρά υπερβολικές.

Έχουν περιγραφεί διάφορες μορφές ιδεοληψιών (κατά σειρά συχνότητας): ιδεοληπτικοί φόβοι (π.χ. για μικρόβια), ιδεοληπτικές σκέψεις (π.χ. φράσεις ή λέξεις που παρεισφρέουν στο μυαλό του ασθενούς), ιδεοληπτικές αμφιβολίες (π.χ. αμφιβολία εάν έκλεισε την πόρτα), ιδεοληπτικές παρορμήσεις (π.χ. μήπως βλάψει κάποιο παιδί, μήπως βλασφημήσει), ιδεοληπτικές πεποιθήσεις (που συνήθως περιλαμβάνουν μια μορφή σύντηξης της σκέψης με την πράξη) και ιδεοληπτικές εικόνες (συνήθως βίαιου, σεξουαλικού ή ανάρμοστου περιεχομένου). Όσον αφορά στους καταναγκασμούς διακρίνονται σε: επαναληπτικές πράξεις, τελετουργίες, καταναγκαστικοί έλεγχοι και αποφυγή. Αν και οι περισσότεροι ασθενείς έχουν ένα κύριο θέμα ιδεοληψίας / καταναγκασμού κατά την κλινική εξέταση, είναι αρκετά συχνή η συνύπαρξη και άλλων θεμάτων ηπιότερης ωστόσο έντασης.

Στο DSM V διακρίνεται επίσης ένας υπότυπος της ΙΔΨ διαταραχής, σχετιζόμενος με διαταραχή από χρόνια τικ, καθώς υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι αυτός μπορεί να έχει διαφορετική ηλικία έναρξης και διαφορετική ανταπόκριση στη θεραπεία.

Οι ψυχαναγκασμοί και οι καταναγκασμοί είναι χρονοβόροι ή προκαλούν σημαντική ενόχληση στο άτομο σε σημαντικούς τομείς της οικογενειακής, κοινωνικής, εργασιακής λειτουργικότητας και σχετίζεται με μείωση της ποιότητας ζωής.

Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι εξίσου προβληματική και περιορίζει τη λειτουργικότητα, είτε είναι σημαντικού βαθμού, είτε είναι ήπια. Η σημαντικού βαθμού διαταραχή δημιουργεί μια ανικανότητα που μπορεί να παρατηρείται σε πολλούς τομείς της ζωής. Η ήπια και χρόνια παρουσία ενός ιδεοψυχαναγκαστικού μηχανισμού, μπορεί να αποβεί ύπουλη και να περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να ξεσκεπαστεί και να μπορέσει το άτομο να συνειδητοποιήσει την ύπαρξη της, ώστε να κάνει κάτι για να την αντιμετωπίσει.

Για να τεθεί διάγνωση δεν πρέπει να σχετίζονται με λήψη ναρκωτικών ή άλλων ψυχοτρόπων ουσιών.

Αν παραμείνει αθεράπευτη, η πορεία είναι χρόνια, με υφέσεις και εξάρσεις. Τα ποσοστά ανάρρωσης στους ενήλικες είναι χαμηλά. Η έναρξη στην παιδική ηλικία ή στην εφηβεία, πράγμα πολύ συχνό, μπορεί να οδηγήσει σε δια βίου παρουσία ΙΔΨ διαταραχής. Στα παιδιά οι καταναγκασμοί διαγιγνώσκονται ευκολότερα από τους ψυχαναγκασμούς. Τα συμπτώματα στα παιδιά ποικίλλουν περισσότερο, ενώ είναι πιο σταθερά στους ενήλικες.

Φαινομενολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων

Οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων έχουν πρόσφατα ανασκοπηθεί από τους Mathisetal. (2011). Οι άνδρες εμφανίζουν μικρότερη ηλικία έναρξης, η οποία επίσης συσχετίζεται με συχνότερη συνύπαρξη χρόνιων τικς και βαρύτερη πρόγνωση. Οι άνδρες είναι πιο συχνό να εμφανίσουν ιδεοληψίες σεξουαλικού -θρησκευτικού περιεχομένου, καθώς και καταναγκασμοί συμμετρίας και τάξης, ενώ οι γυναίκες ιδεοληψίες μολύνσεων, με αντίστοιχους καταναγκασμούς πλυσίματος, όπως επίσης ιδεοληψίες φόβων ή παρορμήσεων, με επιθετικό – βίαιο περιεχόμενο.

Πρόκειται για μια διαταραχή που μπορεί να εμφανιστεί από πολύ μικρή ηλικία και έχει ενδιαφέρον η διερεύνηση πιθανών διαφορών στη φαινομενολογία. Σε κλινικές μελέτες συχνά εμφανίζεται υπεροχή των αγοριών, πιθανότατα λόγω μικρότερης ηλικίας έναρξης και βαρύτερης συμπτωματολογίας.

Συννοσηρότητα

Αρκετές μελέτες σε κλινικά δείγματα ασθενών έχουν τεκμηριώσει τη συχνή συνύπαρξη άλλων ψυχιατρικών διαταραχών με την ΙΔΨ (συννοσηρότητα με κατάθλιψη/δυσθυμία, κοινωνική φοβία. διαταραχή πανικού, κίνδυνος εξαρτήσεων, διαταραχές πρόσληψης τροφής, σεξουαλικές διαταραχές). Η σχέση της ΙΔΨ διαταραχής με τη διπολική διαταραχή έχει γίνει αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής τα τελευταία χρόνια και μια σειρά μελετών επιβεβαιώνει ότι οι ασθενείς με ΙΔΨ διαταραχή έχουν σχετικά υψηλό ιστορικό συννοσηρότητας με διπολική κυρίως τύπου ΙΙ. Επίσης συχνά ανευρίσκεται ιστορικό ΙΔΨ διαταραχής σε ασθενείς με διπολική διαταραχή. Φαίνεται να υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ ιδεοψυχαναγκαστικών και ψυχωτικών συμπτωμάτων, αλλά η φύση της σχέσης αυτής είναι περίπλοκη.

Θεραπευτικές επιλογές

Η ταυτοποίηση των συμπτωμάτων θα πρέπει να οδηγήσει στη διάγνωση της συγκεκριμένης διαταραχής και, συνεπώς, στην κατάλληλη και ειδική θεραπεία.

Η θεραπεία περιλαμβάνει φαρμακοθεραπεία ή/και ψυχοθεραπεία. Αν και κύριος γνώμονας για την επιτυχία της θεραπείας αποτελεί η επιτυχημένη διάγνωση και η συνεργασία του ασθενή με το θεράποντα ιατρό.

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι:

Αντικαταθλιπτικά ή Αγχολυτικά – Αντικαταθλιπτικά
Μικρές δόσεις αντιψυχωτικών

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν:

Αγχολυτικά βενζοδιαζεπινούχα
Αγχολυτικά μη βενζοδιαζεπινούχα

Όσον αφορά στην ψυχοθεραπεία, η γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία στη θεραπεία.

Άλλη μορφή θεραπείας είναι η Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Εξέχουσας σημασίας αποτελεί το γεγονός ότι, καμία διάγνωση για οποιαδήποτε αγχώδη διαταραχή δε μπορεί να γίνει από άλλον επιστήμονα υγείας εκτός του ιατρού και, συγκεκριμένα, μόνο του Ψυχιάτρου.

Η παροχή θεραπείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο είναι περιορισμένη, αφενός λόγω χαμηλής αναζήτησης φροντίδας από την πλευρά των ασθενών, αφετέρου λόγω χαμηλής αναγνώρισης της διαταραχής από την πλευρά των ιατρών. Η ΙΔΨ διαταραχή παρουσιάζει σημαντική συννοσηρότητα με την κατάθλιψη και αυτό μπορεί να είναι αιτία ώστε περιπτώσεις με συννοσηρή κατάθλιψη να αντιμετωπιστούν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο για την κατάθλιψη και όχι και για το υποκείμενο νόσημα.

Πολύ συχνά η ΙΔΨ διαταραχή παρουσιάζεται με μικρή ένταση (mild OCD), με συνοδά συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Αυτό μπορεί να ξεγελάσει τους επιστήμονες υγείας, ιδιαίτερα τους μη ψυχιάτρους, με αποτέλεσμα να επικεντρωθούν στα συνοδά συμπτώματα και να μην αξιολογήσουν την βασική αιτία του προβλήματος που είναι η υπερβολική σκέψη, η υπερανάλυση και συχνά η διάσπαση της προσοχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μερική βελτίωση της συμπτωματολογίας, χωρίς ποτέ την ολική ύφεση της διαταραχής, με αποτέλεσμα την ανάγκη συνεχούς θεραπείας.

Δύο σημαντικά προβλήματα στην παροχή φροντίδας των ασθενών με ΙΔΨ διαταραχή στην Ελλάδα αποτελούν:

α) η απουσία εξειδικευμένων κέντρων που να παρέχουν υψηλού επιπέδου φροντίδα (διάγνωση- παρακολούθηση – αντιμετώπιση, με συνδυασμό έγκυρων φαρμακευτικών και ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων) σε ασθενείς με ΙΔΨ διαταραχή. Η χρονιότητα της νόσου, η συχνή ανθεκτικότητα στη θεραπεία, η συχνή συννοσηρότητα με άλλες διαταραχές και η ειδική γνώση που απαιτείται για την εφαρμογή κάποιων από τις παρεμβάσεις με τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα (π.χ. συμπεριφορική ή γνωσιακή – συμπεριφορική θεραπεία), καθώς και οι ανάγκες εκπαίδευσης των ειδικών είναι οι κυριότεροι λόγοι για την αναγκαιότητα τέτοιων κέντρων,

β) η αδυναμία εύρεσης πιστοποιημένων θεραπευτών στην αντιμετώπιση της ΙΔΨ διαταραχής με συμπεριφορική ή γνωσιακή – συμπεριφορική ψυχοθεραπεία. Αν και οι διαθέσιμοι θεραπευτές έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ωστόσο στον τομέα αυτό επικρατεί ακόμη έλλειψη πιστοποίησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του θεραπευτικού έργου.

Πηγή: Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρίας, 5η έκδοση

Logo 3 retina

Αναστάσιος Παπακωνσταντίνου MD MSc

Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής – Σεξολόγος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασιλίσσης Σοφίας, 115 28, Αθήνα
Σταθμός Μετρό: (Μέγαρο Μουσικής)

Τηλέφωνο: 210 7247010

Email: info@sexologia.gr , info@psyxiatros-athina.gr