Σεξουαλικές Διαταραχές

06

Η σεξουαλικότητα αποτελεί αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι της ζωής όλων των ανθρώπων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι συνέπειες της εμφάνισης σεξουαλικών διαταραχών μπορεί να είναι ιδιαίτερα δυσάρεστες για την ψυχική υγεία. Οι πιο συχνές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία αφορούν στη μείωση της αυτοπεποίθησης του ατόμου, στην εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης, στον κλονισμό της σχέσης με το/τη σύντροφο και με τον περίγυρο και, τελικά, στην αρνητική επίδραση στην ποιότητα της ζωής του. Έτσι, η αντιμετώπιση αυτών των ευαίσθητων προβλημάτων είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη. Το άτομο μπορεί να αρχίσει και πάλι να λαμβάνει ικανοποίηση από τη σεξουαλική του ζωή και να βελτιώσει την ψυχική του διάθεση.

Τα θέματα σεξουαλικής υγείας και, ιδιαίτερα, οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες αποτελούν τελευταία σημείο αυξανόμενου ενδιαφέροντος τόσο των Διεθνών Υπηρεσιών Υγείας όσο και του κοινού, διότι διαφαίνεται πως συνιστούν σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. Για το λόγο αυτό έχουν χαρακτηρισθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως μέγιστο πρόβλημα υγείας.

Οι σεξουαλικές διαταραχές, σύμφωνα με τη στατιστική ταξινόμηση των Νόσων και των Σχετικών Προβλημάτων Υγείας ICD-10 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), αποτελούν αντικείμενο μελέτης και αντιμετώπισης, αποκλειστικά και μόνο, των ψυχιάτρων. Οι σεξουαλικές διαταραχές ανήκουν στην ομάδα με κωδικό F52, που είναι κωδικός της ψυχιατρικής ειδικότητας. Δεν υπάρχουν άλλες ειδικότητες, ούτε αυτή του ουρολόγου-ανδρολόγου, που να εμπεριέχουν τις σεξουαλικές διαταραχές.

Η αποκατάσταση της σεξουαλικής λειτουργίας μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής όμως και πολλών ατόμων με μείζονες ψυχιατρικές ή σωματικές διαταραχές. Επίσης, οι ψυχίατροι συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι πολλοί ψυχολογικοί, αλλά και φαρμακολογικοί παράγοντες προκαλούν σεξουαλική δυσλειτουργία και ότι η παρενέργεια αυτή μπορεί να είναι μια σιωπηρή αιτία μη συμμόρφωσης στη θεραπεία. Η ελαττωμένη σεξουαλική λειτουργικότητα θεωρείται πως επηρεάζει αρνητικά την πρόγνωση της νόσου καθώς και την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών.

061
Το σεξ προστατεύει την καρδιά

Σε σύγχρονες παγκόσμιες επιδημίες έχουν εξελιχθεί η παχυσαρκία και ο διαβήτης και η χώρα μας δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ωστόσο, η καλή σεξουαλική ζωή προστατεύει την καρδιά και αποτελεί σημαντικό παράγοντα καλής υγείας και της μακροζωίας, καθώς έχει ευεργετική επίδραση στη σωματική και ψυχική υγεία και είναι μία από τις καλύτερες στρατηγικές πρόληψης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Σύμφωνα με Αμερικανικές έρευνες (σε άνδρες ηλικίας 40 – 70 ετών) οι άνδρες που διατηρούν ενεργό σεξουαλική ζωή κάνοντας σεξ, τουλάχιστον 2 φορές εβδομαδιαίως, μειώνουν στο μισό τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, ενώ οι άνδρες με μεγαλύτερο αριθμό επαφών την εβδομάδα βιώνουν σταθερές συναισθηματικές σχέσεις και προστατεύονται έτσι από το στρες και τα καρδιακά επεισόδια.

Επιπλέον, η διάγνωση ενός σεξουαλικού προβλήματος μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό και στην πρωτογενή πρόληψη καρδιαγγειακών προβλημάτων. Περίπου 1 στους 4 άνδρες ηλικίας 40 έως 69 ετών με στυτική δυσλειτουργία θα παρουσιάσουν καρδιαγγειακά προβλήματα σε διάστημα 12 χρόνων.

Ιατρική της Σεξουαλικότητας

Είναι μια ιατρική ειδικότητα που έχει ως αντικείμενο τη σεξουαλική υγεία.

Έχει 4 διαστάσεις:

 • Δραστηριότητες προώθησης (ευαισθητοποίηση και βοήθεια για μια υγιή και ικανοποιητική σεξουαλική ζωή)
 • Πρόληψη
 • Θεραπεία (κλινική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων σεξουαλικών διαταραχών)
 • Αποκατάσταση (ανάκτηση της σεξουαλικής υγείας)

Η ιατρική της Σεξουαλικότητας βασίζεται σε διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες, όπως στην ψυχιατρική, στην ουρολογία – ανδρολογία, στη γυναικολογία, στην ενδοκρινολογία, αλλά και στην επιστήμη της ψυχολογίας. Λίγη προσοχή, όμως, έχει δοθεί σχετικά με την ανάπτυξη μοντέλων φροντίδας. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι ο τομέας της σεξουαλικής ιατρικής είναι σχετικά νέος και οι νέες θεραπείες έχουν φέρει επανάσταση, μη αφήνοντας χρόνο για τη εξέλιξη μοντέλων περίθαλψης.

Ένας δεύτερος περιορισμός στις προσπάθειες αυτές είναι η σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών σχετικά με το ρόλο, τη λειτουργία και την κατάρτιση επαγγελματιών της σεξουαλικής ιατρικής, το είδος των σεξουαλικών υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται, καθώς και η αξιοποίηση /αξιολόγηση των υπηρεσιών αυτών.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα στο Πανεπιστήμιο. Η εξειδίκευση μπορεί να γίνει μόνο σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στο εξωτερικό υπάρχουν ιατροί όλων των παραπάνω αναφερόμενων ειδικοτήτων, οι οποίοι ασχολούνται με τη σεξουαλική υγεία και τις σεξουαλικές διαταραχές.

Οι Ψυχίατροι- Σεξολόγοι είναι οι περισσότεροι στον αριθμό και αυτοί οι οποίοι καταφέρνουν, σε μεγαλύτερο, ίσως, βαθμό, να χρησιμοποιήσουν γνώσεις και από τις άλλες ειδικότητες, χωρίς να περιοριστούν στο δικό τους πεδίο, και σε συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες, να θέσουν διάγνωση και την ανάλογη θεραπεία, ή να παραπέμψουν σε κάποιον άλλο ιατρό της ειδικότητας όπου αυτό χρειάζεται.

Στην Ελλάδα, οι Ψυχίατροι διαπιστευμένοι από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, στα σεξουαλικά θέματα είναι ελάχιστοι, ενώ οι “αυτοδίδακτοι Σεξολόγοι-Ψυχίατροι” ή “Σεξολόγοι-Ψυχολόγοι”, είναι πάρα πολλοί. Για τη σωστή αντιμετώπιση λοιπόν αυτών των τόσο σημαντικών και ιδιαίτερων διαταραχών, είναι απαραίτητη μια σωστή και ενδελεχής διερεύνηση και εξακρίβωση των στοιχείων της εξειδίκευσης του Ψυχιάτρου – Σεξολόγου, χωρίς επιρροές από τα ΜΜΕ και άλλες μη επιστημονικές πηγές.

Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες

Οι σεξουαλικές διαταραχές, σύμφωνα με τη στατιστική ταξινόμηση των Νόσων και των Σχετικών Προβλημάτων Υγείας ICD-10 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), αποτελούν αντικείμενο μελέτης και αντιμετώπισης, αποκλειστικά και μόνο, των ψυχιάτρων. Γι’ αυτόν το λόγο οι σεξουαλικές διαταραχές βρίσκονται στην ομάδα F52, όπου με τον κωδικό F αναγνωρίζονται οι ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς, οι οποίες ανήκουν στην ψυχιατρική ειδικότητα. Δεν υπάρχουν άλλες ειδικότητες, ούτε αυτή του ουρολόγου-ανδρολόγου, που να μελετούν και να αντιμετωπίζουν τις σεξουαλικές διαταραχές.

Παρά αυτή την επιστημονική βεβαιότητα ο μέσος άνθρωπος απευθύνεται σε λάθος ιατρική ειδικότητα με την εμφάνιση των σεξουαλικών προβλημάτων ή πολλές φορές δεν απευθύνεται καν σε ιατρό!

Αποτέλεσμα αυτής της λανθασμένης πεποίθησης για το ποιος ειδικός θα διερευνήσει το πρόβλημα της σεξουαλικής υγείας, του φόβου που υπάρχει για να μην στιγματιστεί κάποιος ως σεξουαλικά «προβληματικός», καθώς και της έλλειψης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, είναι το να μην επιλύονται τα προβλήματα σεξουαλικής υγείας, τα οποία αποκτούν χρονιότητα και προκαλούν σημαντικά προβλήματα στην ψυχική υγεία του ατόμου, στην ποιότητα ζωής του, αλλά και κατ’ επέκταση στο ζεύγος και στην οικογένεια.

Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες περιλαμβάνουν:

 • Πρόωρη εκσπερμάτιση
 • Καθυστερημένη εκσπερμάτιση
 • Στυτική δυσλειτουργία
 • Διαταραχή γυναικείου οργασμού
 • Διαταραχή γυναικείου σεξουαλικού ενδιαφέροντος/διέγερσης
 • Ανδρική μειωμένη σεξουαλική επιθυμία
 • Διαταραχή πόνου κατά τη σεξουαλική επαφή/διαταραχή διείσδυσης στη γυναίκα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

www.sexologia.gr

Μύθοι Γύρω από το Σεξ

Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα αποτελεί ένα πεδίο που έχει κατακλυστεί από μύθους και ψευδείς πεποιθήσεις. Αυτοί οι μύθοι συμβάλλουν στο να δημιουργούνται μη ρεαλιστικές προσδοκίες, γύρω από την ανθρώπινη σεξουαλικότητα.
Το μέγεθος του πέους

Οι διακυμάνσεις στο μήκος του πέους καθορίζονται από πολλούς παράγοντες. Το μήκος του πέους σε στύση κυμαίνεται από 11 έως 15 εκ. (ο μέσος όρος για τη λευκή φυλή είναι τα 13 εκ.). Η επιστήμη έχει καθορίσει ως παθολογικό μήκος πέους αυτό κάτω από 7 εκ. (το μήκος του κόλπου είναι περίπου 7-9 εκ.).

Πολλοί άντρες, επηρεασμένοι από κοινούς μύθους, παρέες ή από πορνογραφικές ταινίες, διαμορφώνουν μη ρεαλιστικές αντιλήψεις σχετικά με το «φυσιολογικό» μέγεθος του πέους. Επίσης, ο μύθος ότι το μέγεθος παίζει καταλυτικό ρόλο στην ευχαρίστηση της γυναίκας ενισχύει τη σημασία που αποδίδουν οι ίδιοι στο μέγεθος του πέους.

Η εικόνα σώματος επηρεάζει τη σεξουαλική λειτουργία. Όταν, δηλαδή, οι ανησυχίες για το σώμα είναι τόσο έντονες, που διασπούν την προσοχή από τα σεξουαλικά ερεθίσματα, τότε είναι πολύ πιθανή η μείωση της ικανοποίησης και η εμφάνιση δυσλειτουργίας.

Σε πρόσφατη μελέτη, το μήκος ήταν λιγότερο σημαντικό από το πάχος για τις γυναίκες.

Ο αυνανισμός σταματά
Η δοξασία ότι ο αυνανισμός είναι επιβλαβής για την υγεία έχει καταρριφθεί από πολλά χρόνια. Ωστόσο, πολλοί πιστεύουν πως η αυτοϊκανοποίηση είναι φυσιολογική συμπεριφορά, μόνο εφόσον δεν υπάρχει σεξουαλική σύντροφος και δυνατότητα επαφών. Ωστόσο, τα δεδομένα πολλών μελετών διαψεύδουν το μύθο αυτό.
Η ομοφυλοφιλία είναι παθολογική συμπεριφορά

Από το 1974, η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία έπαψε να χαρακτηρίζει την ομοφυλοφιλία ως ψυχική διαταραχή. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός του ανθρώπου συνήθως δε βιώνεται ως επιλογή αλλά ως ψυχολογική ώθηση να αναπτύξει σχέση συναισθηματική και σωματική με άτομα του ίδιου ή του άλλου φύλου. Ωστόσο, η έκφραση αυτής της ανάγκης προϋποθέτει το να μπορεί κανείς να νιώθει ελευθερία και ασφάλεια, πράγμα που δεν συμβαίνει στις κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από προκαταλήψεις και χαμηλό δείκτη ανοχής στη διαφορετικότητα. Το δικαίωμα να απολαμβάνει κανείς τις σεξουαλικές του σχέσεις έχει αναγνωριστεί ως ανθρώπινο δικαίωμα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και όλες οι κοινωνίες οφείλουν να διασφαλίζουν ένα περιβάλλον που σέβεται και προστατεύει τη σεξουαλικότητα του κάθε ανθρώπου.

Η επιλογή συντρόφου στηρίζεται στη σεξουαλική επίδοση

Πολλοί άντρες πιστεύουν ότι η σεξουαλική επίδοση είναι ο καθοριστικός παράγοντας για να τους προτιμήσει μία γυναίκα. Ωστόσο, η εξελικτική ψυχολογία έχει δείξει ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται για τους άντρες στους οποίους διακρίνουν χαρακτηριστικά που οι ίδιες αξιολογούν ως σημαντικά για την ανατροφή των παιδιών τους. Σειρά μελετών κατέδειξε πως η εξωτερική εμφάνιση είναι σημαντική και για τα δύο φύλα, αλλά οι άντρες τη θεωρούν σημαντικότερη από ότι οι γυναίκες. Όσον αφορά στις οικονομικές δυνατότητες του ή της συντρόφου, η ίδια σειρά μελετών έδειξε ότι θεωρούνται περισσότερο σημαντικές για τις γυναίκες από ότι για τους άντρες.

Οι άντρες είναι πάντα έτοιμοι για σεξ
Πολλοί άντρες πιστεύουν πως μπροστά σε μία ελκυστική γυναίκα πρέπει πάντα να είναι σε θέση να έχουν στύση. Αυτό δεν είναι αλήθεια, π.χ. μπορεί ο άντρας να αισθάνεται κόπωση, μπορεί να επιθυμεί να αναπτύξει πρώτα οικειότητα και συναισθηματική σχέση με τη γυναίκα, μπορεί να μην επιθυμεί να απιστήσει, να έχει ενοχές ή να μην του αρέσουν οι συγκυρίες κ.ά.. Επίσης, συμβαίνει συχνά να προκαλείται στύση, αλλά να χάνεται κατά τη διείσδυση ή κατά τη διάρκεια της επαφής, πριν από την ολοκλήρωση. Πολλά μπορεί να συμβαίνουν: δεν είχε αρκετή επιθυμία, είχε άγχος να εντυπωσιάσει τη γυναίκα ή απλώς επέδρασαν τυχαίοι λόγοι.
Η διάρκεια της σεξουαλικής πράξης είναι πολλά λεπτά

Πολλοί άντρες ανησυχούν για τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Συχνά, έχουν στο μυαλό τους μη ρεαλιστικές προσδοκίες, που δημιουργούν συνεχές άγχος κατά την επαφή. Πολλές μελέτες έχουν καταγράψει το χρόνο εκσπερμάτισης αντρών με ή χωρίς πρόβλημα: μελέτη σε 4 ευρωπαϊκές χώρες (2005) κατέδειξε πως ο μέσος χρόνος εκσπερμάτισης των αντρών είναι 5,4 λεπτά.

Άλλη μελέτη στις Η.Π.Α. (2006) έδειξε σε δείγμα 1.500 αντρών πως ο μέσος χρόνος διάρκειας των αντρών με πρόωρη εκσπερμάτιση ήταν 1,8 λεπτά και των αντρών χωρίς πρόβλημα 7,3 λεπτά.

Το σεξ είναι καθημερινό για τα περισσότερα ζευγάρια

Ότι το σεξ είναι καθημερινή δραστηριότητα αποτελεί ένα μύθο για την πλειοψηφία των ζευγαριών. Φαίνεται πως τα περισσότερα ζευγάρια κάνουν σεξ 1-2 φορές την εβδομάδα. Πρόσφατα, δημοσιεύτηκαν αποτελέσματα μελέτης, η οποία κατέγραψε μεγάλο ποσοστό ζευγαριών που δεν ήταν ικανοποιημένο με τη συχνότητα των επαφών, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες των ανθρώπων και σε αυτό που τελικά καταφέρνουν να βιώνουν στη σχέση τους. Το ότι η δυσαρέσκεια ήταν κοινή στα δύο φύλα δείχνει πως το πρόβλημα προκύπτει όχι από διαφορετικά επίπεδα σεξουαλικής επιθυμίας, αλλά από το ότι άλλες ασχολίες και υποχρεώσεις καταλαμβάνουν τον κοινό χρόνο που το ζευγάρι θα μπορούσε να περνάει μαζί.

Ο άντρας πρέπει να φέρνει τη γυναίκα πάντα σε οργασμό

Ο άντρας μπορεί μέσω σεξουαλικών πρακτικών και της σχέσης του με τη γυναίκα να συμβάλλει στην ευχαρίστησή της, αλλά δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης. Σημαντικό ρόλο στην ευχαρίστηση της γυναίκας έχει και η ίδια, π.χ. πόσο χαλαρή και ξεκούραστη είναι, πόσο γνωρίζει τι της αρέσει και πόσο άνετα νιώθει να το δείξει στο σύντροφό της, αν κάνει σεξουαλικές σκέψεις κ.ά. Κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως φύλου, επηρεάζει την ατομική του ευχαρίστηση, καθώς και του ή της συντρόφου του. Η επίμονη προσπάθεια επίτευξης οργασμού και η επικέντρωση σε αυτόν μπορεί να μειώσει την ευχαρίστηση και των δύο συντρόφων, ακόμη και να καταστρέψει τη σεξουαλική σχέση.

"Η γέννηση του παιδιού ευνοεί τη σεξουαλική ζωή και τη σχέση του ζευγαριού

Μελέτη σε ζευγάρια που απέκτησαν το πρώτο τους παιδί έδειξε πως, 8 μήνες μετά τον ερχομό του παιδιού, το 50% ανέφερε «κακή» ή «όχι πολύ καλή» σεξουαλική ζωή και το ένα στα πέντε ήθελε βοήθεια γι’ αυτό. Ακόμη και η προσπάθεια για σύλληψη μπορεί να προκαλέσει σεξουαλικά προβλήματα. Η γυναίκα μπορεί να ενδιαφέρεται για σεξ μόνο τις γόνιμες ημέρες, ενώ ο άντρας να καλείται να εκτελέσει το καθήκον του συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, με πιθανό αποτέλεσμα μία ψυχογενή σεξουαλική δυσλειτουργία.

Η χρήση πορνογραφικού υλικού είναι καταστροφική για τη σχέση

Πρόσφατη μελέτη κατέδειξε ότι η μικρή ή μέτρια σε συχνότητα χρήση πορνογραφικού υλικού έχει θετικές συνέπειες στη σχέση του ζευγαριού, αυξάνοντας τη συχνότητα και την ποιότητα του σεξ, καθώς και την εγγύτητα ανάμεσα στο ζευγάρι. Επιπλέον, φάνηκε να συσχετίζεται με καλύτερη σεξουαλική επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι. Είναι εντυπωσιακό ότι τα παγκόσμια έσοδα από τη βιομηχανία παραγωγής πορνογραφίας εκτιμώνται γύρω στα 97 δισ. δολάρια ετησίως, ποσό μεγαλύτερο από το άθροισμα των εσόδων της Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, AppleNetflix μαζί!

Το δεδομένο αυτό τονίζει πως υπάρχει μία τεράστια βιομηχανία που, προκειμένου να πουλήσει, κατασκευάζει ελκυστικά πρότυπα γυναικών και αντρών, που πολύ απέχουν από το μέσο άνθρωπο!

Μετά την ηλικία των 60, δεν υπάρχει σεξουαλική δραστηριότητα

Ένα θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερο την επιστήμη της σεξουαλικής ιατρικής είναι η σεξουαλικότητα των ηλικιωμένων. Το θέμα αυτό απασχολεί, διότι στην Ευρώπη, για παράδειγμα, το ποσοστό των ανθρώπων άνω των 60 ετών αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% στα επόμενα 30 χρόνια. Επιπλέον, η έκφραση της σεξουαλικότητας στους ηλικιωμένους έχει συσχετιστεί με καλύτερη κατάσταση της γενικής υγείας, λιγότερη χρήση υπηρεσιών υγείας, καθώς και καλύτερη ποιότητα ζωής. Ένας σημαντικός αριθμός ηλικιωμένων έχει ενεργή σεξουαλική ζωή. Οι πιο συχνές σεξουαλικές πρακτικές ήταν τα φιλιά, οι αγκαλιές και η συνουσία.

Εφόσον κάποιος ηλικιωμένος άντρας ή γυναίκα έχει σύντροφο και καλή γενική υγεία, είναι πολύ πιθανό να μπορεί να συνεχίσει να απολαμβάνει τη σεξουαλική του ζωή έως τα βαθιά γεράματα.

Τα σεξουαλικά προβλήματα είναι πιο συχνά στους άντρες

Τα σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι τα σεξουαλικά προβλήματα είναι πιο συχνά στις γυναίκες από ότι στους άντρες. Απλώς, στον άντρα τα σεξουαλικά προβλήματα (π.χ. αδυναμία στύσης ή πρόωρη εκσπερμάτιση) δεν κρύβονται εύκολα.

Ανεξαρτήτως ηλικίας, 40%-50% των γυναικών, σε σχέση με 20%-30% των αντρών, αντιμετωπίζουν τουλάχιστον μία έντονη σεξουαλική δυσλειτουργία. Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες συνδέονται με την ηλικία, αφού όλα τα οργανικά αίτια σε άντρες και γυναίκες είναι απότοκα οργανικών παθήσεων των αγγείων, των νεύρων και των ορμονών.

Τα ψυχογενή αίτια, όμως, είναι συχνά σε όλες τις ηλικίες.

Logo 3 retina

Αναστάσιος Παπακωνσταντίνου MD MSc

Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής – Σεξολόγος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασιλίσσης Σοφίας, 115 28, Αθήνα
Σταθμός Μετρό: (Μέγαρο Μουσικής)

Τηλέφωνο: 210 7247010

Email: info@sexologia.gr , info@psyxiatros-athina.gr